doradztwo biznesowe / zarządzanie kapitałem ludzkim

Dzisiejszy rynek to czas ciągłych zmian i silnej konkurencji. Niekiedy jednak zdarza się, że koncentrując się na realizacji planów tracimy z oczu to, co najważniejsze – swoją własną firmę, kompetencje naszych pracowników oraz mocne i słabe strony. Rozwiązaniem w takim przypadku jest sięgnięcie po zewnętrzne wsparcie. Specjaliści spoza organizacji przeprowadzą rzetelną analizę, sformułują wnioski i na tej podstawie, wspólnie z decydentami z organizacji, zbudują nowy plan rozwoju.

Strategie rozwoju

Czy wiesz jakie są potrzeby Twoich klientów? Jak komunikować się z klientami, aby chcieli kupować właśnie Twoje usługi i produkty? Czy Twoja firma się rozwija, czy też tkwi w stagnacji? Na jakim etapie znajduje się Twoja firma – dokąd zmierza? A może problem tkwi w konstrukcji usługi, bądź w wycenie produktu? Czy zarabiasz tyle, ile potrzebujesz i ile chcesz?

Modele biznesowe

Posiadasz zasoby, ale masz wrażenie lub wiesz, że nie wykorzystujesz ich optymalnie? Twoja firma nie reaguje wystarczająco szybko na zmieniające się trendy? Czujesz, że nadszedł czas na zmianę i innowacyjne rozwiązania? Jeśli odpowiedzią jest 3 x TAK, to nadszedł czas na zmianę lub stworzenie nowego modelu biznesowego Twojej firmy.

Rozwój innowacyjności

Każda firma może, a nawet powinna być innowacyjna w rozumieniu dążenia do nowych rozwiązań wewnętrznych, otwartości, modernizacji istniejących usług czy wprowadzaniu nowych produktów na rynek lub korzystania z nowoczesnych usług finansowych koniecznych dla rozwoju firmy.

Biznesplany

Zastanawiasz się czy planowane przedsięwzięcie jest opłacalne, zasadne w ujęciu biznesowym? Potrzebujesz niezależnej opinii eksperckiej? Chcesz przeanalizować mocne i słabe strony pomysłu? Musisz policzyć jakie poniesiesz koszty, aby osiągnąć przychód? Planujesz sposób finansowania działalności?

Modele kompetencyjne

Czy wiesz jakie kompetencje powinni posiadać pracownicy, aby efektywnie wykonywać swoje obowiązki? Czy pracownicy znają oczekiwania wobec pełnionych ról i obowiązków? Czy rozwijasz kompetencje swoich pracowników? Czy planując rozwój firmy potrafisz przewidzieć jakich kompetencji będziesz oczekiwał od pracowników?

Systemy motywacyjne

Czy wiesz kto jest najbardziej skuteczny w osiąganiu celów? Człowiek dobrze zmotywowany. Ten sam mechanizm funkcjonuje w przestrzeni biznesowej. Czy wiesz jak motywować pracowników? Czy potrafisz stworzyć program motywacyjny wraz z systemem wynagradzania? Czy wiesz jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu swoich pracowników i zwiększać ich zaangażowanie?

Zapraszamy do kontaktu