Zadzwoń lub napisz

+48 604 452 374 biuro@questconsulting.pl

doradztwo biznesowe / zarządzanie kapitałem ludzkim

Dzisiejszy rynek to czas ciągłych zmian i silnej konkurencji. Rozmiar przedsiębiorstwa ma coraz mniejszy wpływ na osiąganą przez nie przewagę konkurencyjną. Każdy, kto chce zrealizować wyznaczone cele musi w pełni wykorzystywać swój potencjał, pamiętając o ograniczeniu ryzyka. Niekiedy jednak zdarza się, że koncentrując się na realizacji planów tracimy z oczu to co najważniejsze – swoją własną firmę. Rozwiązaniem w takim przypadku jest sięgnięcie po zewnętrzne wsparcie. Specjaliści spoza organizacji szybciej, bo bez emocjonalnego obciążenia, przeprowadzą rzetelną analizę, sformułują wnioski i na tej podstawie, wspólnie z decydentami z organizacji, zbudują nowy plan rozwoju. Firma to nie budynki, biura czy hale produkcyjne. Firma to ludzie. Odpowiednio skonstruowany i dobrze zarządzany zespół to prawdziwy kapitał każdej organizacji. Nowoczesna kultura organizacyjna, kompetencje pracowników, ich zaangażowanie i odpowiednie motywowanie to jeden z najważniejszych elementów sukcesu.

strategie rozwoju

Czy wiesz jakie są potrzeby Twoich klientów? Jak się z Nimi komunikować, aby chcieli kupować Twoje usługi i produkty? Na jakim etapie znajduje się Twoja firma – dokąd zmierza? Czy się rozwija czy też tkwi w stagnacji? A może problem tkwi w konstrukcji usługi bądź w wycenie produktu? Czy zarabiasz tyle ile potrzebujesz i ile chcesz? Kontrolujesz koszty? Jeśli nurtują Cię takie pytania, spotkaj się z nami.

tworzenie i zmiany modeli biznesowych

Posiadasz zasoby ale masz wrażenie lub wiesz, że nie wykorzystujesz ich optymalnie? Twoja firma nie reaguje wystarczająco szybko na zmieniające się trendy? Czujesz, że nadszedł czas na zmianę i innowacyjne rozwiązania? Jeśli odpowiedzią jest 3 x TAK to nadszedł czas na zmianę lub stworzenie nowego modelu biznesowego Twojej firmy.

zarządzanie zmianą

Współczesne realia rynkowe to ciągła pogoń za nowymi trendami, rozwiązaniami, zmianami w otoczeniu naszego biznesu. Umiejętność szybkiego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość jest kluczem do sukcesu. Zmiana to jednak również źródło stresu i lęku przed nieznanym. Skuteczne zarządzanie procesem zmiany w firmie jest nieodzowną umiejętnością w dzisiejszych czasach.

optymalizacja procesów biznesowych i procedur

Chcesz zwiększyć efektywność działań firmy ale pojawiają się tzw. wąskie gardła? Obserwujesz załamywanie się procesu przez brak komunikacji i problemy w przepływie informacji? Już wiesz, że standaryzacja czyli stworzenie prostych i czytelnych procedur zawierających przejrzyste opisy procesów to nie bezsensowny wymysł korporacji tylko świetne narzędzie przynoszące wymierne efekty? Jeśli tak, to z nami stworzysz optymalne, skrojone na Twoją miarę procedury i rozpiszesz procesy tak aby Twoja firma działała bez zastrzeżeń.

biznesplany

Zastanawiasz się czy planowane przedsięwzięcie jest opłacalne, zasadne w ujęciu biznesowym? Potrzebujesz niezależnej opinii eksperckiej? Chcesz przeanalizować mocne i słabe strony pomysłu? Musisz policzyć jakie poniesiesz koszty aby osiągnąć przychód? Planujesz sposób finansowania działalności? Najlepszym rozwiązaniem przy planowaniu strategicznym jest sporządzenie rzetelnego biznesplanu wraz z budżetem. Właściwe przygotowanie działań skutecznie redukuje ryzyko, ogranicza koszty i wpływa znacząco na powodzenie projektu.

modele kompetencyjne w procesie zarządzania

Czy wiesz jakie kompetencje powinni posiadać pracownicy aby efektywnie wykonywać swoje obowiązki? Czy pracownicy znają oczekiwania wobec pełnionych ról i obowiązków? Czy rozwijasz kompetencje swoich pracowników? Czy planując rozwój firmy potrafisz przewidzieć jakich kompetencji będziesz oczekiwał od pracowników? Firma to ludzie z całym zasobem kompetencji i braków. Odpowiednie zarządzanie kompetencjami, również własnymi, zwiększa przewagę konkurencyjną firmy na rynku – silny zespół to silna firma.

POZNAJ NASZE USŁUGI

dowiedz się więcej